ÚVODKLIMATIZÁCIATEPEĽNÉ ČERPADLOVZDUCHOTECHNIKAO NÁSKONTAKT
KLIMATIZÁCIA TEPLEĽNÉ ČERPADLO VZDUCHOTECHNIKA
Klimatizácia začína byť čoraz viac nevyhnutným štandardom moderného bývania. S prudkým rozmachom sa využíva klimatizácia nielen v administratívnych budovách, nemocniciach, reštauráciách, ale aj v bytoch či rodinných domoch. O klimatizácii najviac uvažujeme vždy v lete, keď zistíme, že aj v našich zemepisných šírkach dokážu byť trópy. Moderná klimatizácia je investícia k celoročnému používaniu prikuruje, alebo chladí. Tepelné čerpadlo je najpoužívanejšie a najobľúbenejšie zariadenie, Ktoré využíva obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie. Tepelné čerpadlo pracuje na princípe odoberanie tepla z okolia (tj vody, vzduchu, krajina alebo odpadového tepla), jeho prečerpávaním dôjde k zvýšeniu teploty a toto teplo je odovzdané do vykurovacieho systému. Zariadenia vzduchotechniky majú širokú škálu funkcií. Základom je dopravovanie a úprava vzduchu. Jedná sa o odvod vydýchaného aj odpadového vzduchu von a prívod čerstvého vzduchu do miestnosti. Vďaka vzduchotechnike a klimatizácii tiež ovplyvňujeme aj teplotu v miestnosti a s ňou spojenú tepelnú pohodu. So vzduchotechnikou sa stretávame predovšetkým vo veľkých komplexoch marketov. Nevyhnutné je jej využívanie pre najrôznejšie priemyselné odvetvia ako sú garáže, lakovne, výrobne či priemyselné haly a pod. Klimatizačné jednotky sa začínajú postupne presadzovať aj v slovenských domácnostiach.

Spomienka na zlú kvalitu trvá dlhšie, ako krátka radosť z nízkej ceny.
 

© 2013 CHLADOM s.r.o. Tvorba stránok: Weblife | Webhosting